Contributie

Met de maandelijkse contributie die je als lid betaald aan LKV, kunnen we onze vereniging onderhouden, innoveren en leuke activiteiten organiseren.

Tarieven

Voor een korfbalseizoen 2023 – 2024 gelden de volgende contributietarieven:

Voor spelende leden geldt daarnaast een bijdrage van € 2 per maand voor het kledingfonds.

Betaalwijze

Automatische incasso
Onze vereniging geeft de voorkeur aan het gebruik van een automatische incasso. Dit scheelt onze penningmeester werk. Bij het inschrijfformulier kunt u het gebruik van de automatische incasso laten toepassen, hierdoor wordt akkoord gegeven op deze betaalwijze.

 

Zelf maandelijks overmaken
Mocht u ervoor kiezen geen automatische incasso toe te laten passen dan wordt u geacht om het contributiebedrag maandelijks voor het einde van de maand naar ons over te maken. Dit kan naar ons rekeningnummer: NL32RABO 03360.05.539 t.n.v. LKV Het Bosch.

 

Voorwaarden

  • In de maand volgend op je verjaardag verandert de contributie, waardoor je onder een andere categorie lid valt.
  • Vanwege onze financiële verplichting aan het KNKV dient het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen voor 1 juni te geschieden via lidmaatschap opzeggen. Indien je na deze datum opzegt, betaal je de contributie nog één seizoen door (lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus).

Accomodatie

Sportpark Het Bosch
Nieuwe Rijksweg 8
4128 BN Lexmond

 

Sporthal de Linde
Lindenstraat 1
4231 DT Meerkerk

Social media