Contributie

Met de maandelijkse contributie die je als lid betaald aan LKV, kunnen we onze vereniging onderhouden, innoveren en leuke activiteiten organiseren.

Tarieven

Voor een korfbalseizoen gelden de volgende contributietarieven:

 

Voor spelende leden geldt daarnaast een bijdrage van € 1 per maand voor het kledingfonds.

Betaalwijze

Automatische incasso

Door ondertekening van het machtigingsformulier, wordt akkoord gegeven op deze betaalwijze. Het formulier dient te worden voorzien van een fysieke handtekening. Na ondertekening kan deze digitaal verstuurd worden naar: secretariaatlkvhetbosch@outlook.com

Zelf maandelijks overmaken

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het maandelijkse contributiebedrag aan het eind van de maand naar ons over te maken. Dit kan naar ons rekeningnummer:  NL32RABO 03360.05.539 t.n.v. LKV Het Bosch.

Voorwaarden

  • In de maand volgend op je verjaardag verandert de contributie, waardoor je onder een andere categorie lid valt.
  • De contributie dient per maand overgemaakt te worden op rekeningnummer NL32RABO03360.05.539.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 mei schriftelijk te geschieden. Indien je na deze datum opzegt, betaal je de contributie nog één seizoen door (lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni)
  • Indien 3 of meer gezinsleden, onder de 18 jaar, lid zijn wordt een familiekorting gegeven. Vanaf het derde lid is dan slechts de helft van de vereiste contributie verschuldigd.

Accomodatie

Sportpark Het Bosch
Nieuwe Rijksweg 8
4128 BN Lexmond

 

Sporthal de Linde
Lindenstraat 1
4231 DT Meerkerk

Social media