Huisregels

De huisregels dienen toegepast te worden door alle leden, toeschouwers en gasten. Ze gelden op het terrein en in de gebouwen van de vereniging.

ALGEMENE HUISREGELS

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. Fair Play is een belangrijk onderdeel van een leuke wedstrijd.
 • We gedragen ons altijd sportief, vertonen teamgeest, omdat je lid bent van een team en we helpen en steunen medespelers in en buiten het veld.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • We hebben en tonen altijd respect voor de scheidsrechter en andere officials, ook als deze een fout maken.
 • We hebben en tonen respect voor spelers van de eigen club, tegenstanders, de trainer/coach, ouders/verzorgers, begeleiders, en andere supporters.
 • Ben je het ergens niet mee eens? Dat kan, maar geen grote mond of boos gebaar.
 • We zijn zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Ouders/verzorgers zijn goede supporters en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Van ouders/verzorgers en andere supporters wordt verwacht dat zij spelers op een positieve wijze aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Feedback, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan buiten de wedstrijden om altijd in de vorm van positieve feedback worden gemeld bij de Technische Commissie, contactpersoon, coach of vertegenwoordiger van de vereniging.
 • We gebruiken sociale media op een positieve manier en niet om negatieve berichten te plaatsen, te pesten, te irriteren of anderen te kwetsen.

 

 • Ons veld en beachhouse zijn rookvrij! Rondom jeugdwedstrijden wordt er geen alcohol geschonken.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Degene die zich niet aan de huis- en gedragsregels kan uiteraard op dat gedrag worden aangesproken. Naast staf en bestuur is in feite elk lid een bewaker van de sociale waarden en normen waar we als LKV Het Bosch voor staan.
 • Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
  Zie hiervoor kopje Bestuur & Commissies
 • Als leden, ouders/verzorgers en supporters klachten hebben die zij alleen in een vertrouwelijke sfeer willen of kunnen aankaarten, dan kan dat bij onze vertrouwenscontactpersoon.
  Zie hiervoor kopje Bestuur & Commissies.

Accomodatie

Sportpark Het Bosch
Nieuwe Rijksweg 8
4128 BN Lexmond

 

Sporthal de Linde
Lindenstraat 1
4231 DT Meerkerk

Social media